dinsdag 1 december 2009

Betere studieprestaties!

Van een collega ontving ik een tip over een recent gepubliceerd onderzoek. Het gaat om een onderzoek dat in het Verenigd Koninkrijk en enkele andere Europese landen is gehouden en waar de meerwaarde van het digitaal schoolbord (zij hebben het over interactive whiteboard) is onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat gebruik van deze schoolborden betere prestaties oplevert dan onderwijs zonder het gebruik van deze whiteboards. Daarnaast blijkt digitale content op interactive whiteboards motiverend te werken, letten studenten beter op tijdens de les en doen ze actiever mee.
Het gehele rapport 'The ICT Impact Report: A Review of Studies of ICT Impact on Schools in Europe' is hier te vinden.
 
Creative Commons-Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie