woensdag 13 november 2013

Heeft Alfie gelijk?

In de Groene Amsterdammer jaargang 213 nummer 46 stond een heel interessant artikel: Op weg naar de middelmaat.
Afgelopen dinsdag besloot de Tweede Kamer dat staatssecretaris Sander Dekker niet langer Cito-scores als indicator voor onderwijskwaliteit mag gebruiken. Ook de invoering van de toets bij kleuters wordt tegengehouden. Een uniforme toets zou geen recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. De neiging tot kwantificeren in het onderwijs ondervindt echter al langer kritiek.

Excelleren, achterstanden wegwerken, toptalent stimuleren: aan ambitie geen gebrek in de nieuwe onderwijsplannen van het kabinet. ‘Moreel abject beleid’, zegt de Amerikaanse onderwijsvernieuwer Alfie Kohn. ‘Veertig jaar onderzoek wordt genegeerd.’

Zo zou ik het niet willen betitelen, maar het pleidooi van Alfie Kohn, om kinderen zich te laten ontwikkelen tot kritische denkers, die creatief en innovatief zijn, problemen kunnen oplossen, verantwoordelijkheid nemen maar ook kunnen samenwerken en om anderen geven, spreekt mij absoluut aan. Alfie Kohn stelt vervolgens
Beleid dat erop gericht is toetsresultaten en cognitieve vaardigheden te verbeteren, bereikt precies het tegenover­gestelde van wat het beoogt.

In het artikel worden ook enkele voorbeelden aangehaald waar dit bevestigd lijkt te worden en ook waar een docent het juist heel anders doet. Vooral de laatste alinea geeft aan hoe het ook anders kan, door te stoeien met creativiteit. Gelukkig zie ik dat regelmatig in mijn omgeving. Het gaat erom de juiste balans te vinden, een hele uitdaging!

Het artikel is hier te lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

 
Creative Commons-Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie